7. 7. — 8. 6.

Ateliér EDN: Tools for Transformation

Publikováno 15. 6. 2022

Ateliér se koná v rámci festivalu Cool Down, který se věnuje otázkám životního prostředí, udržitelnosti a umělecké praxi v souvislosti s klimatickou krizí.

Ateliér řeší následující témata:

  • Umělecké zpracování abstraktních témat, jako je změna klimatu, ničení životního prostředí nebo těžební průmysl.
  • Proměna uměleckého přístupu, metod, vztahu k publiku nebo zacházení s časem v kontextu těchto témat.
  • Kulturní instituce, festivaly, nadace a jejich odpověď na současné výzvu. Transformační procesy, modely a strategie.

Registrace na akci zde (do 15. 6. 2022).