Anténa WORKS – rozvoj publika a práca s komunitou

Publikováno 15. 11. 2019

Dva celodenné workshopy na témy práca s komunitou (sobota 30. 11. 2019) a rozvoj publika (nedeľa 1. 12. 2019) v nezávislých kultúrnych centrách. Workshopy budú pod odborným vedením lektora Sandyho Fitzgeralda (Olivearte Agency), ktorý dlhodobo pôsobí na medzinárodnej kultúrnej scéne ako manažér, konzultant, lektor.

Workhopy sú určené pre ľudí pracujúcich v nezávislých kultúrnych centrách a okolo nich, rovnako pre pracovníkov iných kultúrnych inštitúcií, individuálnych umelcov, freelancerov, akademikov, kultúrnych manažérov ale aj kohokoľvek iného z príbuzných sfér. 

Kapacita je obmedzená a je potrebné sa na ne zaregistrovať https://bit.ly/2KhF4T8 

Místo konání: Nová synagóga, Žilina, Slovensko