Aleš Čermák: Země se chvěje – otevřená výzva

Publikováno 29. 5. 2019

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro účast na workshopu a performativní dílně, kterou povede umělec Aleš Čermák. Projekt je třetí částí série Země se chvěje, která začala v roce 2015 v rámci Pražského Quadriennale.

Podstatou workshopu ZEMĚ SE CHVĚJE je jeho otevřenost. Průběh celé dílny i podobu závěrečné prezentace udávají sami účastníci na základě vlastních zkušeností či témat, která považují za důležitá. Na začátku je jasné pouze jedno: zájemci se zúčastní čtrnáctidenního uměleckého projektu. Performativní dílnu/workshop/divadelní performanci povede mladý umělec Aleš Čermák.

Výslednou performanci chápeme jako otevřený tvar – může se jednat o sociální projekt, výstavu, site-specific instalaci, divadelní vystoupení nebo o jakoukoliv jinou formu uměleckého vyjádření. Aleš Čermák pak funguje jako průvodce a režisér, jako ten, který usměrňuje energii účastníků do finálního tvaru, na jehož podobě se shodne celá skupina.

Koho hledáme: Workshop je otevřený všem zájemcům bez omezení – hledáme studentky a studenty středních i vysokých škol (ve věku minimálně 15 let), ale i zájemce v produktivním věku nebo seniory. Věk, vzdělání, pohlaví ani jiné škatulky nejsou pro účast podstatné – důležitá je chuť zájemců experimentovat a jejich otevřenost aktuálním společenským tématům. Přihláška dvojice či skupiny je možná.

Místo realizace: Kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Cena: Účast na workshopu je pro všechny zájemce zdarma.

Termín realizace: 2.–14. července 2019, zhruba 4x týdně vždy 3 až 4 hodiny. Konkrétní podoba a intenzita vzejde z pilotního setkání účastníků 2. 7. 2019 v 10.00 a bude závislá na jejich časových možnostech. Závěrečná performance se odehraje 14. července 2019 vprostorách DEPO2015.

Počet účastníků: 15 až 20

ALEŠ ČERMÁK: umělec, spisovatel, režisér a zakladatel A-B_HPP (@ausdruck_books_Hybrid Publishing Platform), dvojnásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého (2013 a 2016). Ve své práci se často dotýká sociálních a politických problémů současného světa a pozice člověka v něm. Působí mezioborově na poli mezi performancí, literaturou, divadlem a konceptuální tvorbou.

Zájemci hlaste se do 20. června 2019 Markétě Vacovské telefonicky na T 604 446 876 či e-mailem na .