Aktuální trendy v muzejních výstavách s historickou tematikou – seminář

Publikováno 28. 3. 2019

Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku pořádá 9. dubna 2019, přednáškový sál Prácheňského muzea v Písku odborný seminář na téma Aktuální trendy v muzejních výstavách s historickou tematikou.

Přihlaste se nejpozději do 7. dubna 2019 na E