13. 9.

Aktuální problémy týkající se ochrany archeologického kulturního dědictví

Publikováno 1. 8. 2022

Jednou z oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je problematika ochrany archeologického kulturního dědictví.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno, v. v. i., a dalšími subjekty se proto rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

První setkání se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10 hodin Konírně Nostického paláce (Maltézské nám. 1, Praha 1) a bude zaměřeno na ochranu archeologického kulturního dědictví ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických nálezů. Vzhledem k tomu, že k intenzivní diskuzi na toto téma došlo v poslední době především v důsledku zavádění platforem, které mají za cíl nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a tzv. hledačů – detektorářů, bude pozornost věnována zejména těmto aktivitám a vyhodnocení jejich fungování. V rámci programu bude prezentován i širší kontext dané problematiky, jako je vlastnictví archeologických nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.

Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma. Upozorňujeme, že počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

Pro potvrzení Vaší účasti je třeba vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. srpna 2022.

Do formuláře můžete uvést konkrétní otázky, které jsou vzhledem k tématu pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli jednat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše dotazy předáme lektorům semináře a stanou se také podkladem pro následnou diskuzi.

Všechny materiályodkaz k přihlášení se na seminář jsou zveřejněny na internetových stránkách AMG.