Uzávěrka 28. 2.

Akademie IDU 2023 – uzávěrka prodloužena!

Publikováno 16. 2. 2023

Ještě stále máte možnost přihlásit se do manažerského programu Akademie IDU.

Nový termín uzávěrky je 28. února 2023. Program pro kulturní manažery je zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership.

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership.

Program se bude konat ve čtyřech blocích od března do září 2023. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

Komu je kurz určen

‍Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům) kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na definování a dosahování cílů svých organizací. Předpokladem účasti je, aby se vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování dalšího rozvoje. Pro stabilitu vaší organizace, schopnost rozvíjet umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete vědět, kdo jste, co a pro koho děláte a kam konkrétně směřujete. To vám pomůžeme pojmenovat ve formě strategie.

Náplň kurzu

‍Vybraní účastníci budou během několika workshopů kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování strategického plánu vaší organizace. Kromě tvorby strategie se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro její naplnění. Zjistíte, jak se stát lepším leaderem. Seznámíte se s tím, jak prostřednictvím hodnot lépe motivovat vaše zaměstnance. Naučíte se techniky komunikačních dovedností a jak správně vést hodnotící pohovory.

K zadávání a odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom.

‍V kurzu budeme reflektovat aktuální situaci a hledat možnosti, jak adaptovat Vaši organizaci do nové (post)krizové reality. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat vhodné nové struktury a obsahy.

Každá organizace nominuje dva účastníky: ředitele/ku a kolegu/ni z vedení organizace. Účastníci se zavazují k účasti na všech akcích programu.

Uzávěrka: 28. února 2023

Podrobnosti