5. 10. — 6. 10.

Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II.) – mezinárodní konference

Publikováno 16. 8. 2022

Konference se uskuteční 5. a 6. října 2022 v Kongresovém centru Vavruška v Praze.

Konferenci pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Akce se koná se pod záštitou Ministerstva kultury.

Senioři tvoří v ČR zhruba 20 % populace a tento podíl se bude dále zvyšovat. Tato demografická proměna zásadně ovlivní všechny sféry života, kulturu nevyjímaje. Jak by na tuto skutečnost měla reagovat veřejná správa a neziskový sektor? A co každý z nás osobně může v této oblasti udělat? Jak stárnout aktivně a tím předcházet negativním vlivům, které stárnutí provází?

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. Konference představí celé spektrum projektů a přístupů, a to jak z ČR, tak inspirace ze zahraničí. Přinese aktuální metodické inspirace a zhodnocení stavu vývoje situace od roku 2016, kdy NIPOS zorganizoval první konferenci na toto téma.

Součástí konference bude i představení metodiky na téma Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Účastníkům konference budou rovněž představeny příklady dobré praxe, které vyzdvihnou přínos veřejné správy, neziskového sektoru a kulturních institucí pro aktivní stárnutí.

Konference je určena představitelům veřejné správy, odborné veřejnosti, zástupcům NNO a všem zájemcům o tuto problematiku.

Účastnický poplatek činí 800 Kč.

Uzávěrka registrací: 31. 8. 2022.

Konferenční jazyk: čeština, zahraniční příspěvky simultánně tlumočeny do angličtiny

Registraci, program a další informace naleznete na https://konference.nipos.cz/2022-active-ageing/