Filtry
Obor
Typ
Kraj
Nalezené položky
Kontakt www.nextwave.cz,

Zpřístupnili jsme výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia současnému umění. Periferii místa, které obléklo několik generací od hlavy až k patě využijeme ve prospěch prezentace umělců. Projev na nevyužitém místě v centru Ostravy, které je momentálně zónou, kde se střetávají proudy projektů rozličného ražení. Zavedení umění do veřejného prostoru oživuje všednost při průchodu. Městem, daná lokace se stane open space pro setkání a prezentaci tvorby. Koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní. Číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy. Dešifrování a nabourání všednosti, vytvoření nové reality za sklem, fiktivního prostoru a místa pro diskuzi.

Kontakt www.facebook.com/1gallery7,

1. Art Consulting Brno – Praha organizuje živé aukce, internetové aukce a provozuje galerie.

Kontakt www.acb.cz,

Mladý generační soubor absolventů KALD DAMU, který na sebe výrazněji upozornil představením Regulace intimity. 12 párů očí, 12 úhlů pohledu, 12 hereckých individualit. Soubor působí v prostoru Jatka 78.

Kontakt www.zapetdvanact.cz,
Kontakt
Kontakt www.4podperinou.kvalitne.cz,
Kontakt www.420people.org,
Kontakt www.6-16.cz