Zlínský kreativní klastr

Publikováno 6. 9. 2022

Zlínský kreativní klastr, z. s., je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly. Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci. Klastr byl založen v roce 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín.