Židovské muzeum v Praze – Archiv

Publikováno 11. 10. 2019

Archiv Židovského muzea v Praze spravuje v současné době téměř 600 bm archiválií. Jeho hlavní část tvoří archivy jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy. Jsou zde rovněž uloženy fondy některých židovských spolků a organizací a také osobních pozůstalostí. Součástí archivu je i menší sbírka patentů a cirkulářů, sbírka pečetidel a sbírka hudebnin. V archivu je rovněž uložena dokumentace k jednotlivým židovským obcím, která obsahuje fotografie synagog, ghett a hřbitovů, zprávy o průzkumu těchto památek v terénu a odkazy na literaturu, případně na další prameny k dějinám židovského osídlení v daném místě.