Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP)

Publikováno 11. 10. 2019

Provádění zjišťovacích, předstihových a záchranných archeologických výzkumů, jejichž úkolem je záchrana a dokumentace převážně archeologických památek ohrožených stavební činností, stavebněhistorické průzkumy, zpracování dějin historických sídel a soupisů památek, konzervační práce a laboratorní zpracování archeologického materiálu, odborné poradenství v oblasti průzkumů památek a památkové péče, environmentální analýzy, práce a spolupráce na výzkumných projektech, popularizace památek, přednášky, výstavy a expozice.