Z.s. TAP

Publikováno 11. 10. 2019

Činnost spolku spočívá zejména v péči o rozvoj schopností osob ze skupin ohrožených sociální exkluzí, především studentů a studentek Jedličkova ústavu v Praze na Vyšehradě, v přípravě na její uplatnění na trhu práce, v podpoře jejich kulturních a společenských aktivit. Zabývá se též ochranou přírody a krajiny.