Vzdělávací nadace Jana Husa

Publikováno 11. 10. 2019

Mezinárodní, nepolitická, nekonfesijní, vzdělávací a kulturní nadace, podporující vzdělanost, kultur a svobodu.

Nadace uděluje podporu v rámci programu Cursus innovati, jehož cílem je rozvoj vyššího vzdělávání v neaplikovaných společenskovědních a příbuzných oborech. Nadace dále uděluje stipendia v oblasti společenskovědních a humanitních oborů a několik cen.