Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Publikováno 11. 10. 2019

Založena v roce 1885. Uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské programy. Skládá se z pěti kateder, které zastřešují více než dvacet ateliérů v oblastech architektury, designu, designu životního stylu, volného umění a grafiky. Šestá katedra zajišťuje výuku v oblasti dějin umění a estetiky. Škola je zapojena do řady mezinárodních projektů, věnuje se vydávání uměleckých publikací a výstavní činnosti.