Vydavatelství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Publikováno 11. 10. 2019

Vydavatelství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vydává vědecké, odborné a umělecké publikace, sborníky, reprezentační publikace, skripta a učební texty. Každoročně vychází přibližně stovka těchto publikací.