Vize tance

Publikováno 11. 10. 2019

Vize tance, z. s., sdružuje umělecké profesionály – tanečníky, choreografy, pedagogy, manažery, teoretiky a kritiky, jejichž cílem je komunikovat s orgány státní správy, ministerstvy i vládou o přijetí a realizaci Programu na podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění.

Občanské sdružení Vize tance nabízí členství všem, kdož se ztotožňují s jeho posláním, kterým je postupná emancipace tanečního umění ve vztahu k ostatním uměleckým disciplinám, napomáhání jeho rozvoji na území ČR v adekvátních podmínkách, prostorových, finančních i personálních. Dlouhodobým cílem sdružení je nastartovat rozvoj infrastruktury oboru a zvýšit celospolečenské uznání a zviditelnění současného tance v rámci České republiky i v zahraničí.