ÚTAM AV ČR v. v. i., Centrum excelence Telč

Publikováno 11. 10. 2019

Monitoruje současný stav evropského kulturního dědictví – jeho ochranu, integraci do sociální a ekonomické udržitelnosti a vyhledává témata pro společný výzkum v oblasti kulturního dědictví a informuje o možnostech jeho podpory.