Česká centra

Publikováno 11. 10. 2019

Poslání Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, je ve vytváření dobrého jména a pozitivního obrazu České republiky v zahraničí spolu s rozvíjením mezinárodní spolupráce a partnerství.

Česká centra prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací.

Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu.

Jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC.