Ústav české literatury a literární vědy FF UK

Publikováno 11. 10. 2019

Ústav české literatury a literární vědy FF UK je jedním z největších ústavů FF UK. Zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia oborů český jazyk a literatura (jedno i dvouoborové, spolu s ÚČJTK) a komparatistika a výuku doktorského studia oborů česká literatura (specializace dějiny české literatury a teorie literatury) a obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Ústav má akreditováno habilitační a profesorské řízení v oborech česká literatura a teorie literatury.