Ústav bohemistiky FF JČU

Publikováno 11. 10. 2019

Vítáme Vás na stránkách Ústavu bohemistiky FF JU. Ústav vznikl 1. 1. 2006 vyčleněním části bývalé katedry bohemistiky PF JU. Jeho členové navazují na vědecké aktivity této bývalé katedry. Ústav má akreditovány bakalářské programy Bohemistika, dvouoborové studium Bohemistika a Čeština pro cizince, dále pak magisterský navazující program Bohemistika a doktorský program Dějiny novější české literatury, který je uskutečňován ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Ústav bohemistiky má právo konat rigorózní zkoušky v oboru český jazyk a literatura. Ve spolupráci s PF JU se podílí na přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ. Pro PF JU zajišťuje oborovou část studia učitelství pro ZŠ a SŠ.