Ústav bohemistických studií FF UK

Publikováno 11. 10. 2019

Obor čeština jako cizí jazyk se na starobylé Univerzitě Karlově v Praze pěstuje více než padesát let. Na tuto tradici navazuje vědecká a pedagogická činnost Ústavu bohemistických studií, který nabízí řadu akreditovaných studijních programů. Především bakalářský a navazující magisterský studijní program oboru čeština pro cizince a specializované kurzy pro stážisty a postgraduanty z evropských univerzit. U zahraniční bohemistické a slavistické veřejnosti si prestižní pozici získala Letní škola slovanských studií, jejíž padesátý jubilejní běh se uskutečnil v roce 2006. Vedle toho se značnému zájmu a oblibě těší dvousemestrový program Česká studia, který probíhá již řadu let. Rostoucí zájem o studium češtiny jako cizího jazyka u akademické i širší veřejnosti vedl k rozšíření nabídky kurzů na Ústavu bohemistických studií (intenzivní desetidenní kurzy, kurzy večerní).