Ústav archeologické památkové péče Středních Čech

Publikováno 11. 10. 2019

Ústav archeologické památkové péče středních Čech vznikl na jaře 1993, v počátcích samostatné České republiky, jako reakce na zvýšenou potřebu ochrany neobnovitelného archeologického národního fondu. Byl tak zahájen dlouhodobý státní projekt vybudování sítě regionálních specializovaných archeologických pracovišť památkové péče, jejichž hlavním úkolem je neustálá organizační, terénní, zpracovatelská, školitelská, publikační a výstavní činnost v regionu.