Univerzita Palackého v Olomouci – Vydavatelství

Publikováno 11. 10. 2019

Vydavatelská činnost spočívá ve vydávání učebních textů (učebnic, skript), monografií, sborníků, odborných časopisů, informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin. Roční vydavatelská produkce představuje cca 300 publikací, což Vydavatelství UP řadí mezi přední vydavatelské domy v České republice.