Unie výtvarných umělců České republiky

Publikováno 11. 10. 2019

Unie výtvarných umělců České republiky, z. s., (UVU ČR) vznikla roku 1990, v současné době sdružuje okolo 2 200 výtvarných umělců. Je celostátní decentralizovanou střešní profesní organizací a sdružuje asociace, spolky, kluby, tvůrce volného umění (malba, grafika, socha) i autory ostatních oborů (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, papír, kůže, šperk, hračka, módní návrhářství, grafický design, film, video, multimediální tvorba).

UVU ČR vede Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území ČR. Je Národním výborem International Association of Art – IAA/AIAP (UNESCO) a vydává mezinárodní identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, uděluje prestižní ceny, podílí se na organizování výběrových řízení a soutěží. Je znaleckým ústavem pro obor výtvarné umění, poskytuje konzultace a vydává odborná stanoviska. Členům a zájemcům rozesílá e-informace.