Unie profesionálních designérů ČR

Publikováno 6. 9. 2022

Jako oficiální představitel profese designu v České republice plní Unie profesionálních designérů ČR (zal. 2008) následující úkoly:

  • je profesionálním mluvčím pro otázky designu pro vládní orgány a organizace ČR jako jsou Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, dále pro tvůrčí organizace jako například Obec architektů, Unie výtvarných umělců ČR, média a další,
  • spolupracuje s příslušnými ministerstvy (MPO, MK a jejich organizacemi) v oblasti tvorby národní politiky designu, propagace významu a poslání designu pro českou ekonomiku a průmysl a hmotnou kulturu české společnosti,
  • je partnerem obdobných profesionálních designérských organizací v zahraničí, zejména v zemích EU,
  • spolupůsobí při rozhodování o udělování oficiálních vyznamenání za design,
  • vede databázi profesionálních designérů-členů organizace pro potřeby průmyslových podniků i pro potřeby státních orgánů a dalších oficiálních organizací ČR,
  • poskytuje svým členům pomoc při ochraně autorských a průmyslových práv,
  • usiluje o zabezpečení pojištění práce designérů-členů organizace,
  • dbá na dodržování kodexu etického chování členů organizace při jejich profesionální designérské činnosti,
  • pro své členy zabezpečuje informace o pořádání designérských soutěží, výstav, konferencí a podobných akcí,
  • úzce spolupracuje s vedením designérských škol při stanovení podmínek zadávání designérských úkolů studentům těchto škol.