Unie orchestrálních hudebníků ČR

Publikováno 31. 8. 2022

Jako odborová a profesní organizace sdružuje UOH ČR profesionální hudebníky a další zaměstnance komorních, symfonických, divadelních orchestrů a pěveckých souborů, působících na území České republiky. UNIE OH ČR se také stala jednou ze zakládajících organizací společnosti INTERGRAM, která je kolektivním správcem majetkových práv výkonných umělců podle autorského zákona. Unie OH ČR stála i u vzniku Nadace Život umělce. V roce 1999 se UNIE OH ČR stala také jednou ze zakládajících organizací profesního Sdružení výkonných umělců, které zastupuje odborové svazy a umělecké organizace z většiny uměleckých profesí. Unie OH ČR je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).