Unie českých spisovatelů

Publikováno 11. 10. 2019

Unie českých spisovatelů, z. s., (UČS) sdružuje spisovatele, literární vědce a kritiky a nakladatele beletrie. Posláním Unie je vytvořit české společenství spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury, zajistit a usnadnit šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru, pořadatelství mezinárodních akcí v oboru, s využitím stávajících informačních sítí vytvářet informační centra, zveřejňovat díla svých členů, pořádat studijní zájezdy, odborné semináře atd., poskytovat odborné konzultace a znalecké posudky, navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, především s PEN kluby, spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci činnosti Unie. Řádným členem se může stát umělec, literární vědec a vydavatel, který dosahuje vynikajících výsledků v oboru nebo byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy.