Uměleckohistorická společnost

Publikováno 11. 10. 2019

Profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Společnost vydává dvakrát ročně Bulletin UHS.