Umělecké sdružení ARTES

Publikováno 31. 8. 2022

Umělecké sdružení ARTES, z. s., je dobrovolnou profesní organizací interpretů a tvůrců zejména zábavního umění, založenou na společných zájmech svých členů. Za své poslání si klade zejména: a) zastupovat umělce a být záštitou jejich tvůrčí svobody a postavení ve společnosti, b) hájit oprávněné umělecké, sociální a další zájmy a požadavky svých členů v oblasti, v níž jsou nebo byli aktivní.

Za tím účelem zejména:

  • spolupracuje s dalšími organizacemi umělců a pracovníků v kultuře,
  • vyvíjí činnost spolu s orgány veřejné správy a institucemi, jejichž náplň nebo činnost se dotýká oblasti, kterou Sdružení zastupuje,
  • pořádá umělecké akce, přehlídky tvůrčí činnosti, setkání, schůze, mítinky, odborné semináře apod.,
  • podporuje umělecké projekty svých členů,
  • podporuje mladé talenty z oblasti, kterou zastupuje,
  • pomáhá uspokojovat potřeby zejména těch členů, kteří jsou věkem nebo zdravotním postižením sociálně znevýhodněni.