Thesaurus českých meter

Publikováno 11. 10. 2019

Databáze českých meter zachycuje všechnu dostupnou básnickou tvorbu z období 1795-1825 z knižních i časopiseckých publikací, a to včetně překladů a básní, které byly součástí prozaických výtvorů. Z doby před r. 1795 byli výjimečně zpracováni někteří autoři a díla, po r. 1825 takoví obrozenští autoři, jejichž významné spisy vyšly po tomto datu.