The Pudil Family Foundation

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace se zaměřuje na podporu vysoce kvalitních, inovativních výstav, výzkumných projektů a vzdělávacích programů, které napomáhají porozumění a šíření hodnot českého i světového moderního a současného umění. Nadace provozuje Kunsthalle Praha.