TECH – Oborová brána Technika

Publikováno 11. 10. 2019

Oborová brána TECH nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály) z oblasti védy, techniky a inženýrství.