TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie České republiky

Publikováno 5. 9. 2022

TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie České republiky, z. s., je neziskovou organizací založenou v roce 2002 tanečně pohybovými terapeuty. TANTER je řádným členem Evropské asociace taneční pohybové terapie. Od svého založení sdružuje profesionály i zájemce o obor TPT, přičemž členové s příslušnou odbornou kvalifikací jsou členy profesionály, zájemci pak členy přidruženými.

Posláním asociace je vytváření a udržování odpovídající úrovně standardů profesionální způsobilosti tanečních terapeutů.