Syndikát novinářů České republiky

Publikováno 14. 9. 2022

Syndikát novinářů České republiky, z. s., (SN ČR) je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Syndikát je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Součástí SN ČR je Klub kultury, jehož členy jsou nejen individuální novináři, ale také kulturní organizace (např. galerie, muzea, divadla nebo zahraniční kulturní instituty působící v ČR).