Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Svaz chce poskytovat služby a pomoc všem našim členům, soukromníkům i organizacím v mnoha oblastech. Svaz se zaměřuje na tyto činnosti: provádí bezplatnou poradenskou, propagační a konzultační činnost; organizuje odborné výstavy, zájezdy a pořádá odborná sympozia; poskytuje technické informace projektantům a stavebním firmám; provádí poradenství v oblasti technické normalizace a zkušebnictví; svaz je členem Evropského sdružení kameníků – Eurorok; spolupracuje s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU; chrání práva a zájmy kameníků a kamenosochařů s cílem zachovat historickou tradici kamenického řemesla našich předků; vydává pro své členy brožovanou publikaci Zpravodaj, který informuje o veškerém kamenickém dění; významně spolupracuje s odbornými školami, které vychovávají budoucí kameníky a kamenosochaře.