Svaz autorů a interpretů

Publikováno 31. 8. 2022

Svaz autorů a interpretů, z. s., je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem ochrany a uspokojování společných zájmů a naplňování poslání, kterým je ochrana profesních zájmů autorů a interpretů České republiky a vytváření optimálního prostředí pro rozvoj autorské a interpretační činnosti.

Hlavní činností, kterou se SAI snaží tohoto cíle dosáhnout, je:

  • podpora a propagace české hudební scény a tuzemské tvorby,
  • jednání s orgány státní správy a samosprávy, především v oblasti přípravy a změn právních předpisů,
  • jednání s organizacemi zastupujícími nositele práv podle autorského zákona, zejména s kolektivními správci a účast na jejich činnosti,
  • pořádání a organizace odborných konferencí, besed, seminářů, stáží a podobných akcí,
  • jednání se soukromoprávními osobami, jejichž činnost souvisí s autorskou a interpretační činností a užíváním autorských děl resp. uměleckých výkonů,
  • podněcování k tvůrčí činnosti a popularizace jejích výsledků, včetně podpory mladých umělců.