Central European Initiative

Publikováno 11. 10. 2019

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989 po pádu berlínské zdi. Shromažďuje 17 členských států ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Mj. uděluje finanční podporu kulturním projektům v rámci Aktivit spolupráce (Cooperation Activities, CEI Cooperation Fund).