Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

Publikováno 11. 10. 2019

SUPŠ byla zařazena MŠMT ČR do sítě státních škol v roce 1991. Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců – žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. Výuka na SUPŠ probíhá formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Škola je zaměřena na výchovu a vzdělání středoškolských výtvarně technických pracovníků, orientujících se na obnovu, rekonstrukci stavebních památek, na řemeslnou výrobu, výchovu odborníků pro malé provozy a dílny, propagační, grafická a reklamní studia, galerie, muzea a řadu dalších institucí.