Střední škola uměleckomanažerská

Publikováno 11. 10. 2019

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů v ateliérech výtvarném, hudebním, dramatickém a multimediálním. Vše v kombinaci s ekonomikou. Nástavbové studium v oboru provoz a řízení obchodních a výrobních firem. Možnost dálkového studia.