Střední škola mediální grafiky a tisku

Publikováno 11. 10. 2019

Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického. Jde o školu, která má více než 50ti letou tradici. Škola poskytuje komplexní vzdělávací služby v profesní přípravě žáků na náročná polygrafická povolání. Je profesní školou, kde je velký důraz kladen především na praktické dovednosti. Z tohoto důvodu mají její absolventi vytvořeny podmínky k bezproblémové zaměstnatelnosti. V současné době připravuje SŠPP polygrafický dorost pro tiskárny, reprostudia, vydavatelství a nakladatelství či reklamní agentury a další subjekty participující na oblasti grafického průmyslu z celé České republiky. Ke kvalitní profesní přípravě žáků slouží moderní komplex školy s progresivní polygrafickou technologií v učebnách praktického vyučování a solidním zázemím teoretických učeben s audiovizuální a laboratorní technikou.