Státní oblastní archiv v Praze

Publikováno 30. 5. 2021

Státní oblastní archiv v Praze je veřejný archiv a správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby. Jeho správní obvod je vymezen územím krajů Středočeského a hlavního města Prahy. Archiv pečuje např. o fondy velkostatků, sbírku matrik Středočeského kraje, fondy středočeských podniků i veřejných institucí včetně soudů.