Stadler-Trier Music Foundation

Publikováno 3. 2. 2022

Stadler-Trier Music Foundation/Nadační fond Stadler-Trier je švýcarsko-česká nadace, která vznikla ze závěti muzikologa Jana Stadlera. Jejím posláním je podpora výjimečných mladých hudebních talentů klasické hudby především z Česka, Slovenska a Švýcarska.

Projekty nadace jsou otevřeny buď přímo jednotlivcům (žáci, studenti) nebo organizacím, které pro naši cílovou skupinu vytvářejí inspirativní, smysluplné a umělecky hodnotné příležitosti k jejímu rozvoji.