Spolek sympozia rytého skla

Publikováno 11. 10. 2019

Sympozium je určeno k propagaci tradice českého sklářství doma i v zahraničí a především k povzbuzení zájmu o ryté sklo jako velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství a především pro Kamenickošenovsko. Přináší odborné poznání českého rytého skla a informace ze zahraničí o odborném dění v tomto oboru v muzeích, výzkumných institucí a rovněž u výrobců. V místě sympozia působí nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci také podílí.