Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách

Publikováno 11. 10. 2019

Spolek napomáhá vrátit hudební scénu České republiky na evropskou úroveň, co se týče její umělecké úrovně, různorodosti, originality i tvůrčího přínosu.