Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

Publikováno 7. 9. 2022

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s., je zájmové sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Snaží se přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru.

STOP pořádá semináře, kde na vybraná témata přednášejí odborníci různých profesí, vydává vlastní odborné publikace a zpřístupňuje závěry, doporučení a stanoviska z odborných setkání.