Společnost pro elektroakustickou hudbu (SEAH)

Publikováno 11. 10. 2019

SEAH – Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha – Brno v České republice sdružuje v současné době téměř osmdesát členů – skladatelů, hudebních vědců, zvukových techniků, programátorů a příznivců elektroakustické hudby. Organizuje koncerty, pořádá festivaly, konference a semináře, vydává kompaktní disky s elektroakustickou a computerovou hudbou, spolupracuje s jinými obdobnými společnostmi u nás i v zahraničí. Hlavními současnými úkoly SEAH je podpora vzniku a propagace elektroakustické hudební tvorby a každoroční pořádání mezinárodní soutěže v kompozici elektroakustické hudby MUSICA NOVA.