Soukromá střední umělecká škola designu, s. r. o.

Publikováno 11. 10. 2019

Škola vychovává absolventy jednotlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k vysoce profesionálnímu zvládnutí vyučovaných uměleckých disciplín. Každý student je formován i po stránce důkladné teoretické a jazykové přípravy tak, aby po absolutoriu školy mohl buď samostatně umělecky tvořit, otevřít si vlastní galerii, butik apod., nebo pokračovat dále ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.
Obory: Užitá malba; Propagační výtvarnictví – propagační grafika; Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké odlévání; Modelářství a návrhářství oděvů; Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky; Textilní výtvarnictví – ruční výtvarné zpracování textilií; Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba.
Škola existuje již téměř 17 let, vychovala 970 absolventů a uspořádala na 100 výstav. V rámci rozsáhlé mimoškolní činnosti spolupracuje s veřejnými i soukromými subjekty.