Skils – nadační fond

Publikováno 23. 9. 2021

Skils – nadační fond (dříve Weil – nadační fond) byl zřízen na počátku roku 2009, aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Jednou z podporovaných oblastí je rovněž umění.