Severočeská vědecká knihovna

Publikováno 11. 10. 2019

Severočeská vědecká knihovna je veřejně přístupnou univerzální knihovnou, střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb pro město, okres i Ústecký kraj. Svými službami a fondy zaručuje knihovna právo občanů na rovný a neomezený přístup ke kulturním hodnotám a informacím uloženým v jejích knihovních fondech i v nových elektronických médiích.