Seminář dějin umění FF MU

Publikováno 11. 10. 2019

Založen v roce 1927. Uskutečňuje úplné vzdělání univerzitního typu ve studijním programu dějiny umění. Obor zahrnuje architekturu, sochařství, malířství, užitá umění a fotografii.